نقاب تحمیلی یا حبسِ خانه‌گی؛ زنان در بلخ چه می‌گویند؟

توسط Aamaj News

شماری از زنان بلخی، ام‌روز گردهم آمدند تا به «نقاب تحمیلی» طالبان نه بگویند.

این زنان می‌گویند که افغانستان کشور اسلامی‌ است و حجاب اسلامی در فرهنگ و سنت این مردم پیشینه‌ی تاریخی دارد؛ اما حجاب فرمایشی طالبان نه اسلامی‌ است و نه‌ هم پیشینه در تاریخ و فرهنگ افغانستان دارد.

تهمینه (نام مستعار)، دانش‌جوی رشته‌ی روزنامه‌نگاری در دانش‌گاه بلخ است. او‌ با فایل صوتی که در اختیار آماج قرار داده است می‌گوید که این عمل طالبان ما را به‌سوی واپس‌گرایی می‌برد.

نام‌برده می‌گوید: «ما زنان افغانستان در زمان نظام جمهوریت‌ هم مسلمان بودیم، با حجاب بودیم و حالا نیز مسلمان و باحجاب هستیم و با آمدن طالبان ما از نو دوباره مسلمان نشده‌ایم.»

شبنم، (نام مستعار) دختر دیگری بلخی است، می‌گوید: «من مسلمانم، حجابم عزت من است، من دایره‌ی حجاب اسلامی را به‌ درستی می‌دانم و این برقع‌ای که طالبان می‌گویند که باید بر صورتم بیندازم پیشینه در فرهنگ اسلامی ندارد؛ بل‌که یک رسم بی‌گانه است. من به‌عنوان یک دختر مسلمان از طالبان در خواست می‌کنم که این قدر دختران افغانستان شکنجه‌ی روانی نکنند.»

او می‌افزاید: «طالبان هر روز بر زنان افغانستان یک فرمایش تازه دارند. درِ مکتب‌ها را بر روی دختران بستند؛ اکنون نوبت حبس خانه‌گی ما رسیده که هرگز از خانه بیرون نرویم.»

زینب، باشنده دیگر بلخ در صحبت با آماج می‌گوید که پوشش لباس یک موضوع شخصی است و طالبان نباید بر زنان به‌‌خاطر نوع پوشش‌شان محدودیت وضع کنند. او تاکید کرد: «هر چیز حدی دارد. اگر طالبان بخواهند زنان با پوشیدن چادری به مکتب‌ها، دانش‌گاه‌ها و یا وظیفه حاضر شوند، ناممکن است و این گروه نمی‌تواند حجاب اجباری را بر زنان تحمیل کنند.»

زنان در ولایت بلخ در حالی از این دستور طالبان برای پوشش حجاب اجباری انتقاد می‌کنند که بر اساس این دستور، زنانی که کارمند اداره‌های دولتی هستند در صورت عدم رعایت از این دستورالعمل از وظیفه‌های شان برکنار می‌شوند.

شماری از زنان در شهر مزارشریف معتقد اند که پالیسی طالبان در مقایسه با دو دهه‌ی قبل هیچ تغییری نکرده و رهبری آنان تلاش دارد تا به‌ تدریج تمامی برنامه و مفکوره‌های‌ شان را با استفاده از نام اسلام بر شهروندان عملی کنند.

با این وجود، تحمیل پوشیدن برقع برای زنان، با واکنش‌های شدید جهانی نیز مواجه شده است و شماری از نهادهای بین‌المللی این اقدام طالبان را حذف زنان از جامعه عنوان کرده‌اند.

قابل ذکر است که از تسلط طالبان بر افغانستان بیش‌تر از هشت ماه می‌گذرد و پس از تسلط آنان در کشور، بالای زنان محدودیت‌های زیادی وضع‌‌ شده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید