امربالمعروف طالبان در بلخ پشت خانه‌های مردم: باید مسلمانی را درست یاد بگیرید

توسط Aamaj News

منابع در ولایت بلخ به آماج می‌گویند که مأموران امربالمعروف طالبان در ولسوالی دهدای این ولایت با آزار و اذیت مردم به‌دنبال تطبیق قوانین و مقررات اسلام به گونه‌ی «افراطی» بالای مردم اند.

به نقل از این منبع طالبان با تهدید مردم به زندان در بلخ پشت خانه‌های آنان رفته و گفته‌اند: «باید مسلمانی را درست یاد بگیرید.»

با این حال شماری از مردم با انتقاد از این کار طالبان در صحبت با آماج می‌گویند: «جامعه‌ای را که طالبان می‌خواهند، چیزی نیست که مردم افغانستان هم آن را بخواهند. به همین دلیل، ساختن چنین جامعه‌ای، آسان نیست.»

در همین حال یک تن باشنده‌گان ولایت بلخ که نخواسته است نام‌اش در این گزارش ذکر شود گفته است: «صبح زود طالبان‌ با شدت دروازه‌های مردم را می‌کوبند میگن از خدا نمی‌ترسی تا حالی خواب هستی چرا نماز نرفتی، تمام همسایه‌ها را تک تک کده کشیده دروازه‌های همسایه‌ها را یک قسم با همی لگد می‌زدند که فکر می‌کردی قرض‌دار‌اش باشد مردم را از خانه‌های شأن کشید و تعهد گرفتند از ما که بعد از این در نماز بیایم اگر نه د زیر خانه بندی می‌کنم تان.»

باشندگان با ابراز نگرانی می‌گویند که طالبان با پیش‌گیری این روش به‌دنبال جامعه ایده‌آل «امارت» از لحاظ فرهنگی اند و به عقیده آنان مردم باید مظاهر طالبانی داشته باشند، شبیه طالبان بیندیشند و در چارچوبی فکر کنند که از سوی این گروه تعیین می‌شود. فراتر از آن نه حق دارد بخوانند، نه حق دارند بیندیشند و نه حق دارند عمل کنند.

با گذشت دوسال از سلطه‌ی طالبان بر افغانستان تمامی حوزه‌های زنده‌گی در افغانستان به‌شدت از سوی طالبان کنترل می‌شود.

پست‌های مرتبط

1 نظر

مینا September 17, 2023 - 2:13 pm

طالبان خودش بچه باز متجاوز و جزو خوارجن

پاسخ

نظر بگذارید