کارمندان ریاست ترافیک بغلان به آماج: پنج ماه می‌شود که معاش نگرفته‌ایم؛ در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم

توسط Aamaj News

شماری از کارمندان ریاست ترافیک از شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان به آماج‌نیوز می‌گویند که مدت پنج ماه می‌شود معاش نگرفته‌اند و زندگی آنان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.

یکی از کارمندان این ریاست که نمی‌خواهد نام‌اش در خبر ذکر شود می‌گوید که حکومت محلی طالبان پنج ماه می‌شود که وعده‌ی پرداخت شدن معاش را برای آنان می‌دهد؛ اما از معاش خبری نیست.

او افزود که اداره‌ی بانک مرکزی برای شان گفته است که استحقاق معاش‌های شان از سوی ریاست ترافیک به آنان نیامده است‌ و ریاست ترافیک می‌گوید که هر ماه برای بانک مرکزی استحقاق معاش‌ها را می‌فرستیم.

این شکایت‌ها در حالی‌ست که پس از روی‌کار آمدن طالبان تاکنون، کارمندان نهادهای مختلف حکومتی از پرداخت نشدن معاش‌های شان شکایت کرده‌اند.

پیش ازین حکومت طالبان نیز بار ها وعده پرداخت معاش تمام کارمندان دولتی را داده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید