طالبان فرمانده امنیه پیشین ولسوالی بگرام‌ پروان را با پسر و برادر زاده‌اش در کابل بازداشت کرده‌اند

توسط Aamaj News

اقارب دگروال احمدخان مشهور به احمدزی، فرمانده امنیه پیشین ولسوالی بگرام پروان به آماج می‌گویند که طالبان او را بازداشت کرده و با خود برده‌اند.

آنان می‌افزایند که نیروهای طالبان آقای احمدزی را (پنج‌شنبه‌شب، ۲ سرطان) از ساحه ۳۱۵ خیرخانه شهر کابل هم‌راه با پسر و برادر زاده‌اش بازداشت کرده و تاکنون از سرنوشت شان اطلاعی در دست نیست.

اقارب آقای احمدزی می‌گویند، تاکنون به هر مرجعی که مراجعه کرده‌ و پاسخ دریافت نکرده‌اند.

به گفته‌ی آنان دگروال احمدزی دو سال قبل از سقوط حکومت پیشین بازنشسته شده بود.

طالبان در هم‌چو موارد چیزی نمی‌گویند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید