اندرابی: تاریخ به ما آموخته که حاکمیت یک قوم هر نظامی را در افغانستان سرنگون می‌کند

توسط Aamaj News

مسعود اندرابی، وزیر امور داخله در حکومت پیشین گفته که تاریخ به ما آموخته است که تمرکز قدرت و حاکمیت یک قوم هر نظامی را در افغانستان سرنگون می‌کند.

آقای اندرابی ام‌روز (پنج‌شنبه، ۲۶ جوزا) با نشر پیامی در برگه‌ی فیس‌بوکش نگاشته است: «نسخه‌های تکراری و آزمون شده مثل تمرکز قدرت و سلطه‌جویی نه در گذشته‌ها موثر بوده و نه حالا با چنین ذهنیت فرسوده به حل معضل‌های سیاسی و قومی خواهیم رسید.»

نام‌برده افزوده است که قوم‌گرايی و تلاش مستمر برای تمركز و انحصار قدرت در ۲۰ سال گذشته نتیجه‌ی معکوس داد.

او تصریح کرده است: «اکنون طالبان با روپوش دین سعی بر حاکمیت قومی و قبیلوی دارند. تاریخ اما به ما آموخته است که تمرکز قدرت و حاکمیت یک قوم هر نظامی را در افغانستان سرنگون می‌کند.»

اندرابی تاکید کرده که در این شرایط نیاز است نسل‌های آگاه، فارغ از تعصب خشک و ویران‌گر قومی، عدالت و رفاه مردم افغانستان را معیار حل معضل قدرت قرار دهند و با هم‌دیگر پذیری راه‌حل خود به افغانستان پس از طالبان را ارایه کنند.

او در اخیر نوشته است: «در یک جامعه عدالت محور مهم نیست کی در راس قرار می‌گیرد؛ مهم تامین عدالت در همه سطوح و آسایش مردم است.»

این در حالی‌ست که کشورهای جهان و چهره‌های سیاسی حکومت پیشین هم‌واره از طالبان انتقاد کرده و آنان را بر تشکیل حکومت تک‌قومی متهم می‌کنند؛ طالبان اما تاکید دارند که حکومت آنان فراگیر بوده و از همه قوم‌های افغانستان نماینده‌گی می‌کند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید