۳۲ میلیون دالر کمک‌های بشردوستانه به کابل رسید

توسط Aamaj News

بانک‌ مرکزی افغانستان ام‌روز (سه‌شنبه، ۵ دلو) اعلام کرده است که به سلسله‌ی کمک‌های بشردوستانه جامعه‌ی جهانی ام‌روز بسته ۳۲ میلیون دالری دیگر به‌گونه‌ی نقد به افغانستان رسید.

بانک مرکزی از کمک‌های بشردوستانه جامعه‌ی جهانی استقبال کرده و خواستار هم‌کاری‌های بیش‌تر در این زمینه است.

پیش از این نیز بسته‌های کمک نقدی جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد به افغانستان رسیده بود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید