زندگی زیر باران؛ اعتراض پناه‌جویان افغانستان در پاکستان وارد بیست‌‌وچهارمین روز شد

توسط Aamaj News

اعتراض پناه‌‌جویان افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان زیر عنوان «ما را بکُشید» وارد بیشت‌وچهارمین روز خود شد.

این معترضان می‌گویند که امشب در زیر طوفان و باران شدید بدون سرپناه مانده اند و کودکان شان در یک وضعیت بسیار بدی قرار دارند.

پناه‌جویان معترض می‌گویند که ۲۴ روز از این اعتراضان شان می‌گذرد، اما تاکنون جامعه جهانی، حقوق بشر و کمیساریای عالی سازمان ملل در امورپناهنده‌گان یا UNHCR حتا از وضعیت آنها دیدن نکرده اند.

به گفته این پناه‌جویان اگر به مشکل آنان از سوی جامعه جهانی رسیده‌گی صورت نگیرد فاجعه انسانی رخ‌ خواهد داد.

پناه‌جویان معترض می‌گویند تا زمانی‌ به خواست های شان از سوی جامعه جهانی و کمیساریای عالی سازمان ملل در امورپناهنده‌گان رسیده گی صورت نگیرد به این اعتراضات شان ادامه می‌دهند.

این در حالی است که با گذشت بیست‌وچهار روز هیچ نهادی جهانی در مورد این پناهجویان ابراز نظر نکرده و نگفته‌اند که سرنوشت اینها چه می‌شود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید