اعتراض روز ششم پناه‌جویان افغانستان در پاکستان؛ کارت‌های مهاجرتی شان را پاره کردند

توسط Aamaj News

شماری از پناه‌جویان افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان به دلیل عدم توجه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR در قبال سرنوشت شان دست به اعتراض زده و سندی را که این سازمان برای آنها داده بود، به رسم اعتراض پاره کردند.

این پناه‌جویان می‌گویند که بیش از هشت ماه می‌شود که در پاکستان در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند، اما کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کوچک‌ترین کاری برای شان انجان نداده است.

به گفته این پناه‌جویان، UNHCR یک ورق را به نام «توکن» برای شان داده، اما این کاغذ هیچ دردی شان را دوا نمی کند و فقط این سازمان با این برقه مهاجرین را فریب می‌دهد و روزها پناه‌جویان افغان پشت دروازه این سازمان سرگردان اند، اما اندک ترین سهولت برای شان فراهم نمی‌گردد.

ده‌ها خانواده دیگر نیز با دور انداختن کارت های UNHCR در کنار گروه دادخواهی ایستاده شده و شعار «ما را بکشید» سر دادند.

پس از شش روز اعتراض این پناهجویان افغانستان در پاکستان، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین تاکنون کاری انجام و جزییاتی نیز در مورد اعتراض این معترضان و یا سرنوشت شان با رسانه‌ها شریک نساخته است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید