‏«خطر تبدیل شدن افغانستان به سومالیای دیگر وجود دارد»

توسط Aamaj News

جاوید احمد سفیر پیشین افغانستان در امارات متحده عربی در نوشته‌ی به شورای اتلانتیک: با سازماندهی مجدد ستیزه‌جویان، تنش‌های قومی در حال جوشیدن، اقتصاد فلج و تولید مواد مخدر؛ خطر تبدیل شدن افغانستان به یک سومالیای دیگر وجود دارد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید