کمیسیون بین‌‌المللی آزادی‌های مذهبی امریکا، افغانستان را بدترین کشور از نظر آزادی مذهبی اعلام کرد

توسط Aamaj News

کمیسیون بین‌‌المللی آزادی‌های مذهبی امریکا روز گذشته با نشر گزارش سالانه‌اش، افغانستان را به‌عنوان بد‌ترین کشور از نظر آزادی مذهبی‌ معرفی کرده است.

این کمیسیون نسبت به تشدید خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرده است.

گزارش گفته است، سندهای موثق وجود دارد که طالبان اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان و خداناباوران را خانه‌به‌خانه جست‌وجو می‌کنند و آنان ناگزیر اند عقیده‌ی شان را پنهان کنند.

در این‌ گزارش آمده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، اقلیت‌های مذهبی مورد آزارواذیت قرار گرفته و به‌خا‌طر باورهای مذهبی‌شان بازداشت و کشته می‌شوند.

در این گزارش به تشدید خشونت علیه هزاره‌ها اشاره شده و نسبت به افزایش حمله‌های داعش بر اقلیت‌های مذهبی اظهار نگرانی شده است.

همچنان در گزارش علاوه شده است که بسیاری از سیک‌ها و هندوهای افغانستان با آمدن طالبان کشور را ترک کرده‌ و برخی از گروه‌های مذهبی دیگر مجبور شده‌اند مراسم‌ مذهبی‌شان را در خفا برگزار کنند.

در عین حال، کمیسیون امور آزادی‌های مذهبی امریکا به وزارت امور خارجه‌ی این کشور پیشنهاد کرده است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان را در فهرست بدترین کشورها از نظر آزادی مذهبی قرار دهد.

این کمیسیون از مقام‌های امریکایی خواسته است که افغانستان را در ردیف کشورهای نگرانی ویژه قرار دهند و به موضوع آزادی مذاهب در گفت‌وگو با طالبان اولویت ببخشند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید