طالبان دستور بازکردن حساب‌های بانکی مقام‌های حکومت پیشین را صادر کرده است

توسط Aamaj News

به گزارش نن‌آسیا، خبرگزاری مربوط به طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون دوم ملا محمد حسن آخند، نخست‌وزیر حکومت طالبان‌ در نامه‌ای به بانک مرکزی کشور، دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین حکومتی را که افغانستان را ترک نکرده‌ و در افغانستان به سر می‌برند و با حکومت طالبان کار می‌کنند را صادر کرده است.

در این نامه آمده است پس از تایید سرپرست ریاست مربوط، معاش‌ها به آنان پرداخت شود و مقام‌های که برای حکومت کار نمی‌کنند و در افغانستان هستند، باید حساب‌های بانکی خود را بازگشایی کنند، اما حقوق‌شان پرداخت نشود.

هم‌چنان در این نامه افزوده شده است که حساب‌های مقام‌های حکومت پیشین که اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند و به‌طور رسمی مسوولیت خود را به حکومت جدید واگذار نکرده‌اند، باید بسته بماند.

به گفته‌ی آقای حنفی، حساب‌های شرکتی و فردی که یک مقام عالی رتبه در آن سهام دارد و در خارج از کشور سکونت دارد، دارایی‌ها باید به نسبت سهم مسدود شود.

این در حالی‌ست که با به قدرت رسیدن طالبان در کشور، حکومت آنان از بانک‌های خصوصی خواسته بود تا حساب تمام وزیران، معاونان وزیر، عضوهای مجلس نماینده‌گان، والیان، معاونان والی، رییسان امنیت ولایت‌ها و عضوهای شوراهای ولایتی حکومت پیشین مسدود شود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید