رییس دفتر عبدالله: با آمدن طالبان به کابل بیش‌تر از همه داکتر عبدالله در خطر بود، اما سرزمین خود را ترک نکرد و در کنار مردم خود ایستاد

توسط Aamaj News

عبدالقهار عابد، رییس دفتر شورای عالی مصالحه ملی در صفحه‌ی فیس‌بوکش با یاد کردن از عبدالله عبدالله نگاشته: «روشن است که در بحران سقوط، داکتر عبدالله بیش از همه در معرض خطر بود، اما ترسِ خطر در دل او رخنه نکرد، سراسمیه نشد، صحنه را خالی نکرد، در میان موج اتفاقات بر خود مسلط ماند، ولی نگران مردم و کشور بود.»

آقای عابد در ادامه نگاشته است که در آن لحظاتی‌که احتمال هر اتفاقی می رفت، داکتر عبدالله استوار و با شهامت ایستاد، آماده‌ی هر اتفاق بود اما حاضر به ترک مردم نشد.

رییس دفتر شورای عالی مصالحه ملی از مردم خواسته است تا افراد خایین و خادم را بشناسند. به گفته او «شبی که ترس و هراس همه جا را فرا گرفته بود، او اما با اعتماد به نفس به مردم پیام امید داد و از حضور در کنار مردم سخن گفت. سخنان چند دقیقه ایشان در آن لحظات دشوار، مایهٔ دلگرمی مردم ما شد. امید و اطمینان خلق کرد اما خود رنج های بسیار برد تا اندکی از رنج های مردم کاسته شود.»

داکتر عبدالله عبدالله و حامد کرزی، از چهره‌های سیاسی و مطرح کشور بودند که با وجود سقوط نظام و روی کار آمدن حکومت طالبان، در افغانستان باقی ماندند و کشور را ترک نکردند.

پست‌های مرتبط

1 نظر

Radio Thailand Bangkok November 4, 2023 - 11:26 pm

It’s nice to see the best quality content from such sites.

پاسخ

نظر بگذارید