صد روز نخست حکومت طالبان؛ نظرسنجی اختصاصی آماج‌ و رومی در ۳۴ ولایت افغانستان

توسط Aamaj News

در نظر سنجی اختصاصی آماج و رومی مشخص شد که ۹۵.۵ درصد مردم از عمل‌کرد صد روزه حکومت طالبان ناراض اند و ۸۰ درصد مردم نسبت به آینده ناامید اند

نظرسنجی تلفنی آماج‌ نیوز و نهاد رومی در ۳۴ ولایت کشور نشان می‌دهد که ۹۵.۵ درصد مردم از کارکرد صد روز نخست حکومت طالبان ناراض هستند، در حالی‌که ۲.۵ درصد مردم از کارکرد طالبان راضی و ۲ درصد مردم هم دیدگاهی ندارند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش‌تر مردم از کارکرد حکومت طالبان ناراض بوده و نسبت به آینده ناامید اند.

بی‌کاری و مشکل‌های اقتصادی، چگونه‌گی ترکیب کابینه، رفتار خشن و محدودسازی آزادی‌ها از عوامل اصلی این نارضایتی گفته شده است. در حالی‌‌که نبود جنگ و فرار شماری از فسادپیشه‌گان دولتی از دلیل‌های اصلی رضایت خوانده شده است. از دید قومی بیش‌ترین رضایت از عمل‌کرد طالبان در بین پشتون‌ها بوده و کم‌ترین رضایت در میان تاجیک‌ها می‌باشد.
در این نظرسنجی از دید جنسیتی زنان نسبت به مردان از عمل‌کرد طالبان ناراضی‌تر اند. شهرنشین‌ها نسبت به روستانشین‌ها از عمل‌کرد صد روز نخست طالبان ناراضی‌تر اند. رضایت از عمل‌کرد طالبان در ولایت لوگر بیش‌ترین درصدی را نشان می‌دهد، در حالی‌که در ولایت کابل کم‌ترین رضایت را نشان می‌دهد.

مجموع اشتراک کنندگان این نظرسنجی ۲۰۰۰ نفر اند، که از این میان ۷۹.۵ درصد مردان و ۲۰.۵ درصد زنان اند. در این نظرسنجی ۹۲ درصد شهرنشین و ۸ درصد روستانشین اشتراک کرده‌اند.

دو پرسش اصلی این نظر سنجی چنین بود؛ از عمل‌کرد صد روز نخست حکومت طالبان راضی هستید؟ آیا به آینده امیدوار هستید؟

در این میان ۸۰ درصد مردم به آینده ناامید اند، در حالی‌که ۱۱ درصد مردم نسبت به آینده امیدوار اند و تنها ۹ درصد از مردم دیدگاهی ندارند.

در نهایت مشخص شد که طالبان نتوانسته‌اند، رضایت اکثریت جامعه را به‌دست بیاورند.

از میان این ۲هزار تن رضایت و عدم رضایت مردم از عمل‌کرد و کارکرد طالبان براساس فیصدی قرار ذیل است.

۹۵.۵ درصد ناراض
۲.۵ درصد راضی
۲ درصد دیدگاهی ندارند

از میان این ۲هزار تن فیصدی کسانی‌که به آینده امیدوار و ناامید اند، قرار ذیل است:

۸۰ درصد ناامید
۱۱ درصد امیدوار
۹ درصد دیدگاهی ندارند

آماج و نهاد رومی این نظرسنجی را به گونه دوام‌دار ادامه خواهد داد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید