تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره‌ی طالبان، گزارش داده است که طالبان بازرسی مردم توسط نیروهای شان را با لباس‌های شخصی منع کردند.

توسط Aamaj News

ولی‌جان حمزه، فرمانده امنیه‌ی طالبان در ولایت کابل می‌گوید که هیچ ‌نیروی طالب پس از توزیع یونیفورم، اجازه ندارد تا در ایست‌های بازرسی مردم را با استفاده از لباس‌های شخصی بازرسی کند.

گفتنی‌ست که وزارت امور داخله‌ی حکومت طالبان، هفته‌ی گذشته روند توزیع یونیفورم برای نیروهای پولیس طالبان را در کابل و کندهار آغاز کرد.

این در حالی‌ست که فردهای طالبان در ماه‌های گذشته همه با لباس‌های شخصی در سطح شهرهای افغانستان حضور داشته و دست به بازرسی شهروندان کشور زده‌اند.

شهروندان کشور هم‌واره از این‌کار طالبان انتقاد کرده و افزوده‌اند که اکثر جرم‌های جنایی با استفاده از نام‌ طالبان به‌دلیل مشخص نبودن یونیفورم آنان صورت می‌گیرد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید